Kozmetik Üretici Ve Araştırmacıları Derneği 1.Olağan Genel Kurulu

15 Aralık 2013 10:00

Değerli üyelerimiz, 

Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği(Küad) olarak 15 Aralık 2013 günü saat 10:00 da 1.Olağan Genel Kurulumuzu, dernek adresimiz de gerçekleştireceğiz. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22.12.2013 Tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

Gündem Maddeleri
1-Açılış ve Yoklama 

2-Divan Heyetinin  Oluşturulması( hazırun cetvelini imzalatmak,çoğunluk sağlanıp sağlanmadığını belirler)

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’ nın okunması

4- Geçici Yönetim  Kurulu raporlarının okunması ve  ibrası

5- Dernek faaliyetlerinin Görüşülmesi

6- Dernek organlarını seçimleri

7- Dilek ve temenniler

8- Kapanış Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği Yönetim Kurulu